O nas

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina je bila ustanovljena 9. februarja 1948. Sodeč po poročilu o njenem delovanju z dne 18. junija 1948, se je pouk začel 15. februarja 1948. Kot mestna šola je delovala do konca leta 1948, v drugem polletju šolskega leta 1948/1949 pa so jo preoblikovali v podružnico Glasbene šole Nova Gorica. Ker ni izpolnjevala vseh predpisanih pogojev za ustanovitev samostojne nižje glasbene šole, je 1. januarja 1951 prešla pod okrilje na novo ustanovljenega Slovenskega kulturno-umetniškega društva (SKUD). Preoblikovanje v glasbeni tečaj pri SKUD je zanjo pomenilo velik korak nazaj.

1. decembra 1954 je Svet za prosveto in kulturo Ljudske Republike Slovenije odobril financiranje glasbene šole v Ajdovščini iz okrajnega proračuna. Konec leta 1962 so jo tako preoblikovali v finančno samostojen zavod. Zakon o glasbenih šolah iz leta 1971 je prinesel pomembno novost, saj je opredelil vzgojo in izobraževanje mladih in odraslih v glasbeni šoli: določal je ustanovitelja, pogoje za ustanovitev, financiranje, organizacijo pouka, trajanje in način šolanja ter predpisal višjo ali visoko izobrazbo za učitelje. 6. decembra 1972 si je šola s sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru nadela ime po primorskem glasbeniku Vinku Vodopivcu.

Status glasbene šole se je neprestano spreminjal in je dokončno obliko dobil šele aprila 1977 s sprejetjem Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina. Leta 2004 sta občini ustanoviteljici sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije št. 74/04). Novost je bilo predvsem preoblikovanje dotedanjega oddelka v Vipavi, in sicer v podružnico Glasbene šole Ajdovščina, ki je začela delovati s šolskim letom 2004/2005.

Odprtje Glasbene šole Ajdovščina je tako bilo že davnega 9. februarja 1948, z rednim delom pa je šola začela nekaj dni kasneje, natančneje, 15. februarja. Prijavljenih je bilo 100 kandidatov, vpisalo se jih je 91, 40 učencev je odpadlo zaradi pomanjkanja glasbil. Tako je 51 učencev obiskovalo pouk glasbene teorije ter pouk klavirja (26), harmonike (14) in violine (11). Zaradi pomanjkanja prostora so glasbeni šoli najprej dodelili prostor v Marijinem domu v Šturjah, ki je bil v cerkveni lasti. 9. februarja 1949 se je preselila v prenovljen Šaplov hotel.

Učiteljski zbor so na začetku sestavljali le trije člani. Ljudmila Kalin, ki je aktivno sodelovala že pri pripravah na ustanovitev šole, je poučevala klavir, solopetje in teorijo. Sprva je opravljala funkcijo vodje glasbene šole, konec leta 1949 je postala ravnateljica podružnice Glasbene šole Nova Gorica v Ajdovščini. Ravnateljevanje je opravljala do leta 1950 ter med letoma 1952 in 1962. Poleg nje je na šoli poučeval tudi Angel Trojer, ki je oral ledino glasbenega izobraževanja v Ajdovščini. Kljub odhodu v Postojno je z manjšimi prekinitvami ostal honorarni učitelj violine in teorije, za dve leti pa je prevzel tudi ravnateljevanje. Kasneje se je število učiteljev in zaposlenih le še povečevalo.

1948

Ustanovitev glasbene šole

1972

Poimenovanje šole po glasbeniku Vinku Vodopivcu

2004

Odprtje oddelka v Vipavi

2019

Selitev v nove prostore

Glasbeno šolo Vinka Vodopivca Ajdovščina je zaznamovalo osem ravnateljev. Poleg že omenjene Ljudmile Kalin, ki jo je vodila v letih med 1948 in 1959 ter 1952 in 1962, so ravnateljevali še Franc Žižmond (1950–1952), Klavdij Koloini (1962–1970), Angel Trojer (1970-1972), Franc Zupančič (1972–1981), Aleksandra Trebižan (1981–1993) in Martina Černe Vodopivec (1993–2007), danes pa je ravnateljica šole Bernarda Paškvan.

Glasbeno šolo Ajdovščina obiskujejo učenci rednega izobraževalnega programa: klavir, orgle, harmonika, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara, flavta, klarinet, saksofon, kljunasta flavta, rog, trobenta, tuba, pozavna, druga konična trobila, tolkala, petje, tamburice, predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, nauk o glasbi, orkestri, komorna igra, balet in razširjen oz. nadstandardni program nauka o glasbi.

Nastopi učencev sodijo med pomembne sestavne elemente učnih načrtov, predstavljajo rezultate dela učencev in učiteljev ter so oblika stikov s starši in javnostjo. V vsakem šolskem letu imamo številne interne nastope, ki jih pripravijo učitelji kot oddelčne nastope ali produkcije vseh oddelkov šole. Javni nastopi, sodelovanje z vzgojno-varstvenimi ustanovami, osnovnimi šolami, srednjo šolo, kulturnimi ustanovami in društvi, občinami, primorskimi in drugimi glasbenimi šolami ter tekmovanja so naša stalnica. Odzovemo se skorajda na vsako vabilo, zato imamo na leto od 120 do 160 nastopov. Učenci naše šole dosegajo veliko izjemnih rezultatov tako na državnih kot tudi na mednarodnih tekmovanjih. Mnogi od njih šolanje nadaljujejo na srednji glasbeni šoli ter na Akademiji za glasbo v Ljubljani in so danes tudi že uveljavljeni glasbeniki ter glasbeni pedagogi.

V šolskem letu 2019/2020 se je glasbena šola po dolgih letih delovanja v prostorih na Štrancarjevi 8, preselila v moderne prostore na Cesto 5. maja 7.

Urnik tajništva

Ponedeljek: 12:00–16:00
Torek: 12:00–16:00
Sreda: 12:00–16:00
Četrtek: 12:00–16:00
Petek: 12:00–16:00

Kontakt

  • Ravnateljstvo – 05 368 01 24
  • Pomočnica ravnateljice - 031 703 530
  • Tajništvo – 05 368 01 23
  • Računovodstvo – 05 368 01 22

O zvezi – Zveza slovenskih glasbenih šol