URNIK skupinskega pouka za šolsko leto 2024/2025

Poimenski seznami učencev v posameznih razredih bodo objavljeni na oglasni deski šole. 

Prosimo, da vse druge obšolske obveznosti otrok prilagodite urnikom skupinskega pouka, saj so pri sestavi skupin upoštevani normativi, ki jih ne moremo spreminjati. 

PROSTOR / DAN PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

Ajdovščina

učilnica 2

15.15-16.15

NGL 2D

15.00-16.00

NGL 4C

Ajdovščina

učilnica 2

16.45-17.45

NGL 1A

16.30-17.30

GP B

16.15-17.00

PGV

Ajdovščina

učilnica 2

18.00-19.00

SOLF II B

17.45-18.30

SOLF II A

17.15-18.15

NGL 3B

Ajdovščina

učilnica 3

15.15-16.45

NGL 5AB

15.15-16.15

NGL 6B

15.45-16.45

NGL 3D

15.00-16.00

NGL 6A

15.15-16.15

NGL 3A

Ajdovščina

učilnica 3

17.00-18.00

NGL 1B

16.30-17.30

GP A

17.00-18.00

NGL 1D

16.15-17.15

NGL 2B

16.30-17.30

NGL 2A

Ajdovščina

učilnica 3

18.15-19.15

SOLF I

17.45-18.45

NGL 4B

18.15-19.15

NGL 4A

Vipava

14.30-15.30

NGL 1C

15.00-16.00

NGL 6C

Vipava

15.45-16.45

NGL 2C

Vipava

17.00-18.00

NGL 3C

Vipava

18.15-19.15

NGL 5C

Ajdovščina

orkestrska učilnica

17.00-18.00

HARM. ORKESTER

16.30-18.00

STAR. GOD. ORK.

17.30-18.30

MLAJŠI GOD. ORK.

Ajdovščina

orkestrska učilnica

18.15-19.45

PIHALNI ORK.

19.00-20-00

KITARSKI ORK.