Pouk med 29. marcem in 2. aprilom

Obveščamo vas,

da pouk v glasbeni šoli v tednu med 29. marcem in 2. aprilom 2021 poteka po istem postopku kot prejšnji teden.

O načinu pouka v naslednjih tednih v aprilu vas bomo obveščali vsak teden, po prejemu navodil pristojnega ministrstva.

Podrobnejša navodila glede ukrepov za preprečevanje širjenja okužb dobite pri svojih učiteljih.