Pouk med 22. in 26. marcem

Obveščamo vas,

da pouk v glasbeni šoli v tednu med 22. in 26. marcem 2021 poteka na naslednji način:

  • Individualni pouk instrumentov v živo, v prostorih Glasbene šole Ajdovščina.
  • Skupinski pouk baleta PGV, GP in plesne pripravnice sedaj poteka v prostorih glasbene šole. Skupinski pouk nauka o glasbi, orkestrov in komornih skupin poteka še na daljavo.
  • Pouk instrumentov v Osnovni šoli Draga Bajca v Vipavi poteka po jesenskem urniku, oziroma po dogovoru s posameznim učiteljem.
O načinu pouka v naslednjih tednih v marcu vas bomo obveščali vsak teden, po prejemu navodil pristojnega ministrstva.

Podrobnejša navodila glede ukrepov za preprečevanje širjenja okužb dobite pri svojih učiteljih.