Pouk med 1. in 5. marcem 2021

Obveščamo vas,

da pouk v glasbeni šoli v tednu med 1. In 5. Marcem 2021 poteka na naslednji način:

  • Individualni pouk instrumentov v živo, v prostorih Glasbene šole Ajdovščina.
  • Skupinski pouk nauka o glasbi, PGV, GP, baleta, plesne pripravnice, orkestrov in komornih skupin poteka še na daljavo.
  • Pouk instrumentov v Osnovni šoli Vipava poteka po jesenskem urniku, oziroma po dogovoru s posameznim učiteljem.

O načinu pouka v naslednjih tednih v marcu vas bomo obveščali vsak teden, po prejemu navodil pristojnega ministrstva.

Podrobnejša navodila glede ukrepov za preprečevanje širjenja okužb dobite pri svojih učiteljih.